ZNOJMO – Znojemský městský pivovar

Hradní 87/2, 669 02 Znojmo
+420 515 220 200
info@pivovarznojmo.cz
http://www.pivovarznojmo.cz

V místě, kde se pivo vařilo už před 300 lety, nabízí řemeslný Znojemský městský pivovar svou rozmanitou produkci i exkurze přímo do výroby s možností ochutnávky právě uvařeného piva.

Benefit je možno zde čerpat:
od 1. 6. do 31. 10. 2021.

Popis benefitu:
Sleva 5 % na útratu či konzumaci ve všech provozovnách Znojemského městského pivovaru:

* Pivovarská prodejna – Hradní 87/2 (pivovarský obchod nejen se Znojemským pivem)

* teraZa – Hradní areál (vyhlídka u rotundy sv. Kateřiny v areálu znojemského hradu)

* biZtro – Horní náměstí 4 (občerstvení v centru města)

* Zahrádka – Hradní 87/2 (pivovarská zahrádka)

* hoZpoda - Masarykovo nám. 20 (pivovarská hospoda v samém centru města)

* reZtaurace – Hradní 87/2 (restaurace přímo v pivovaru) POZOR! Otevření pro veřejnost plánováno až v průběhu roku 2021 – sledujte aktuální informace na webových stránkách pivovaru.

Tuto slevu získáte výměnou za svou turistickou kartu ZnojmoRegion+ při placení útraty v pokladně kterékoli z uvedených provozoven Znojemského městského pivovaru.

Foto