ZNOJMO – Minoritský klášter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Přemyslovců 130/6, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz
https://www.muzeumznojmo.cz

Původní klášter minoritů ze 13. století je jedním z 6 objektů Jihomoravského muzea ve Znojmě a zároveň jeho sídlem. Byly v něm mimo jiné uloženy ostatky krále Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli a roku 1437 zde zemřel Zikmund Lucemburský. Dnes skrývá moderní expozice věnované pravěku a významným archeologickým objevům, živé i neživé přírodě Znojemska, kovářskému řemeslu či orientálním zbraním (zdejší sbírka zbraní a zbrojí Orientu patří k největším ve střední Evropě!). Najdete zde ale také odpočinkové Lapidárium v zadním traktu kláštera.

Benefit je možno zde čerpat:
od 1. 6. do 31. 10. 2023.

Popis benefitu:
Sleva ve výši 10 % z plného vstupného do Minoritského kláštera ve Znojmě.
Tuto slevu získáte výměnou za svou Turistickou kartu ZnojmoRegion+ při placení vstupného v pokladně Minoritského kláštera ve Znojmě.

Foto