ZNOJMO-LOUKA – Centrum Louka

Loucká 25, 669 02 Znojmo
+420 537 020 700
ticlouka@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz/centrum-louka

Nové společenské a vzdělávací Centrum Louka vybudované v tzv. staré škole – nejstarší části Louckého kláštera. Zdejší Turistické informační centrum Louka nabízí komentované prohlídky rekonstruované budovy a sousedního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, včetně opatské kaple, sakristie a cenné románské krypty.

Benefit je možno zde čerpat:
od 10. 6. do 31. 10. 2022.

Popis benefitu:
Sleva 50 % z ceníku vstupného na prohlídkovou trasu Centra Louka (získáte při platbě vstupného ve zdejším infocentru). Tuto slevu získáte výměnou za svou Turistickou kartu ZnojmoRegion+ při placení prohlídky v Turistickém informačním centru Louka. Slevy z jednotlivých karet se vzájemně nesčítají.

Foto